Thursday, May 30, 2013

โปรแกรม Powerpoint ไม่ยอมเล่นไฟล์วิดีโอ

0 ความคิดเห็น
 

 
 ปัญหาที่ PPT ไม่ยอมเล่นไฟล์ AVI เกิดจาก CODEC ของ PPT เปลี่ยนรุ่นไปด้วยโปรแกรมมัลติมีเดียต่างๆที่ทำการติดตั้งเพิ่มเติม วิธีแก้ไข
1.       Reinstall โปรแกรม PPT
2.       ติดตั้ง CODEC ใหม่ โดยดาวน์โหลดหาจากเว็บ http://www.cccp-project.net/beta/
Readmore...

การใส่วิดีโอใน Powerpoint 2010

0 ความคิดเห็น
 
เราได้เรียนรู้การนำไฟล์วิดีโอเข้าไปใช้ใน Powerpoint 2007แล้ว คราวนี้มาดูวิธีการใน PowerPoint 2010 กันบ้าง ซึ่งจะคล้ายกันแต่ตะมีรายละเอียดที่การสั่งควบคุมเล็กน้อยดังนี้


1.ทำการ insert movie 

2.ดับเบิ้ลคลิกที่วิดีโอในแผ่นสไลด์จะเกิดเครื่องมือ Video Tools
 
 
3.ที่ Video Tools  เลือกรายการ Playback จะเกิด  ชุดเครื่องมือ เลือกรายการ Start Automatically
 
4. หากต้องทำการ insert วิดีโออีก ให้ทำซ้ำ เช่นข้อที่ 1
5.มายังสถานะ Slide Sorter ตรงส่วน Advance Slide คลิกเลือกค่า After 00000
 
 
Readmore...

การใส่วิดีโอใน Powerpoint 2007

1 ความคิดเห็น
 
ในการนำเสนอด้วย Powerpoint 2007 สิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจ คือการนำเอาไฟล์วิดีโอเข้ามานำเสนอร่วม เรามาดูวิธีการ นำไฟล์วิดีโอเข้าในหน้าสไลด์กัน

1.ทำการ insert movie 

2.ดับเบิ้ลคลิกที่วิดีโอในแผ่นสไลด์จะเกิดเครื่องมือ Movie Tools

 
3.เลือกรายการ Play Movie  Automatically
 

 
4.ระหว่างสไลด์ที่ Ribbon Animations จะกำหนด Animation  หรือไม่กำหนดก็ได้ แต่ตรงส่วน Advance Slide กำหนดเป็น Automatically After 00000


5. หากต้องทำการ insert วิดีโออีก ให้ทำซ้ำ เช่นข้อที่ 1
Readmore...
Wednesday, May 15, 2013

Blogger : 10. การพ่วงบล็อกอื่นเข้ามาแสดงผล

0 ความคิดเห็น
 
วันนี้จะนำเสนอเรื่องเล็กๆของบล็อกที่นับเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของ Blogger นั่นก็คือ การนำบล็อกเครือข่ายหรือเว็บไซต์เครือข่ายอื่น เข้ามาร่วมแสดงผลในบล็อก ซึ่งเมื่อนำเข้ามาก็จะแสดงชื่อบล็อก พร้อมเรื่องราวล่าสุดของบล็อกนั้นๆ ด้วยภาพลักษณะ Thump nail พร้อมเนื้อหานำเรื่องสั้นๆ(ดังภาพด้านขวา)

เรามาศึกษาวิธีทำกัน

1.เริ่มวิธีทำโดยไปที่ หน้าควบคุมระบบบล็อก เลือกรายการ Layout ที่ฝั่งซ้าย ดังภาพด้านล่าง เมื่อได้ Layout Page มาแล้ว ให้กำหนดตำแหน่งที่ท่านจะวาง ส่วนที่ใช้วางรายการบล็อกเครือข่าย ซึ่งในที่นี้จะมีอยู่ 2 ตำแหน่ง คือ บริเวณด้านขวา และบริเวณด้านล่าง2.เมื่อกำหนดบริเวณได้แล้ว ให้คลิกเลือกรายการ Add a Gadget ที่อยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งจะเกิดหน้าต่าง Add a Gadget เลือกหารายการ ที่ชื่อว่า Blog List คลิกเลือกที่เครื่องหมาย +


3. เมื่อคลิกเลือกแล้วจะเกิดหน้าต่าง Configure Blog List (ดังภาพข้างล่าง) ซึ่งจะมีรายการให้ท่านใส่รายละเอียด  ดังนี้

Title : เป็นส่วนสำหรับกำหนดชื่อ
Sort : มี 2 ตัวเลือก คือ
            Most recently update :
            Alphabetically by blog title
Show : All blogs
                5 blogs
              10 blogs
              25 blogs
              เลือกเอาว่าจะให้แสดงกี่บล็อก
 นอกจากนี้ยังมี check box ให้ท่านเลือกกำหนด เพื่อแสดงรายการ อาทิ
      Icon : แสดงไอคอน Blogger (ตัว B สีส้ม)
      Title of most recent item : ชื่อหัวข้อของรายการล่าสุด
      Snippet of most recent item  : แสดงตัวอย่างเนื้อหาของรายการล่าสุด
      Thumbnail of most recent item : รูปย่อของรายการล่าสุด
      Date of last update :  วันที่ปรับปรุงเนื้อหาครั้งล่าสุด


4. ที่ บริเวณ Add to List  เป็นส่วนที่ใช้ในการดำเนินการนำบล็อกจากแหล่งอื่นเข้ามา เมื่อทำการคลิก จะเกิดหน้าต่างใหม่ ชื่อ Add to your blog list ดังภาพด้านล่าง

ที่ช่อง Add by URL ให้ใส่ URL ของบล็อกที่ต้องการลงไป เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Add (สีส้ม)


 
5. เมื่อคลิกปุ่ม Add แล้ว ก็จะปรากฏรายการของบล็อก ในบริเวณ Bloglist  ดังภาพด้านล่าง


6. หากไม่ถูกต้องท่านสามารถ ลบ รายการนี้ได้โดยการคลิกปุ่ม remove 
7.ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อรายการให้เหมาะสม ท่านก็สามารถแก้ไขได้ โดยมีวิธีการง่ายด้วยการคลิกที่ rename  ระบบก็จะเปิดหน้าต่างชื่อ Rename ดังภาพด้านล่าง
 
เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save ด้วย

Readmore...
Tuesday, May 14, 2013

Blogger : 9. การเผยแพร่งานผ่าน Facebook

0 ความคิดเห็น
 
เป็นที่ยอมรับกันว่า Facebook เป็น Social media  ที่ทรงอิทธิพล มีผู้ใช้ในปัจจุบันหลายสิบล้านคน  ดังนั้นการที่จะให้ข้อมูล สาระเนื้อหาของ Blogger ที่สร้างมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ หรือมีความแพร่หลายสูงสุด การพึ่งพา Facebook ก็นับเป็นอีกหนทางที่ดี เรามาดูขั้นตอนการเผยแพร่งานผ่าน Facebook ที่หน้า Wall มีขั้นตอน ดังนี้

 
 
1. เปิดหน้าบทความที่เราเขียนบน Blogger ที่สร้างและต้องทำการเผยแพร่
2. ให้ทำการ Copy ส่วน URL ที่ช่อง Address  ของ Blogger
 
 
3. ที่ Facebook ของท่าน ให้นำ URL ไปวางที่ช่องอัพเดทสถานะ ดังภาพข้างล่าง ซึ่ง Facebook จะนำหัวข้อเรื่องพร้อม Links มาแสดงแทน
 
4. เลือกบางส่วนของเนื้อหา หรือพิมพ์ส่วนเนื้อหาที่น่าสนใจลงไปแทนในช่องข้อความที่ท่านใส่ URL  ดังภาพข้างล่าง
 5. ทำการคลิกปุ่มโพสต์ Facebook ก็จะแสดงผล ดังภาพ
 
 
Readmore...
Monday, May 13, 2013

Blogger : 8. วิธีจัดทำสารบัญหมวดหมู่

0 ความคิดเห็น
 
หากเราเป็นผู้มีเรื่องราวมากมาย และคิดว่าจะเผยแพร่เรื่องราวไว้บนบล็อกในหลากหลายเรื่อง ซึ่งเมื่อนานวัน รวมถึงมีเรื่องเพิ่มมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือสาระเนื้อหา จะกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ ซึ่ง Blogger มีเครื่องมือสำหรับสร้างหมวดหมู่ หรือ Categories ไว้ให้ ซึ่งการสร้างหมวดหมู่ มีอยู่ 2 ขั้นตอนหลัก คือ
1.       ขั้นติดตั้ง Gadget
2.       ขั้นตอนกำหนด Labels (ป้ายกำกับ) กำกับใส่ในบทความ


(1) ขั้นติดตั้ง Gadget
ก่อนอื่นต้องนึกไว้ล่วงหน้าก่อนว่า จะให้ หมวดหมู่ หรือ Categories นี้อยู่ที่ตำแหน่งไหน ในที่นี้สมมุติว่า จะให้อยู่ใต้ รายการบทความ ดังตัวอย่าง


เมื่อกำหนดได้แล้ว มาดูวิธีการดังนี้
1. ไปที่หน้าบล็อกหลัก แล้วดูตรงส่วนควบคุมบล็อก (ซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือ) คลิกเลือกรายการ ชื่อ Layout(รูปแบบ)

2. จะเกิดผังแม่แบบเว็บของบล็อก  เลือก Zone หรือตำแหน่งที่จะวาง หมวดหมู่ หรือ Categories

3.ดูที่แถบข้อความ(อักษรสีฟ้า) Add a Gadget (เพิ่ม Gadget) คลิกที่ข้อความดังกล่าว

4.จะเกิดหน้าต่างที่ชื่อ Add a Gadget ที่ชื่อว่า Labels (ป้ายกำกับ)

5. ตั้งค่าป้ายกำกับ ซึ่งใช้ค่าดั้งเดิม ก็น่าจะดีที่สุด สำหรับชื่อสามารถตั้งได้ตามใจชอบ เช่น หมวดหมู่ กลุ่มเนื้อหา หรือ Categories

(ซึ่งตอนนี้แม้ติดตั้งแล้ว แต่ที่แถบเมนูของเราจะยังไม่ปรากฏรายการ)

รายละเอียดในหน้าต่างการปรับแต่ง Labels
จากหน้าต่างด้านบน จะมีส่วนปรับแต่ง อยู่ 4 ส่วน อธิบายอย่างย่อ ดังนี้
1.
Title
(หัวข้อ) สำหรับตั้งชื่อตามใจชอบ แต่ไม่ควรยาวนัก
2.
Show (แสดง) มี 2 เงื่อนไข คือ
        All Labels         แสดงทุกรายการที่ป้ายกำกับทั้งหมด
               
Selected Labels
แสดงเฉพาะป้ายกำกับที่เลือก ซึ่งหากคลิกรายการนี้ จะมีส่วน
                                       กำหนดค่า
การแสดงผลเพิ่มขึ้นมา
3.
Sorting
(การเรียง) มี 2 เงื่อนไข คือ
               
Alphabetically
เรียงตามลำดับตัวอักษร 
               
By Frequency เรียงตามลำดับความถีของการเข้าชม
4.
Display
(การแสดงผล) มี 2 เงื่อนไขเช่นกัน คือ
               
List แสดงเป็นรายการ และ               
                Cloud แสดงเป็นลำดับขนาดตัวอักษรของหมวดหมู่ ตามจำนวนรายการที่มีอยู่


(2) ขั้นตอนกำหนด Labels (ป้ายกำกับ) กำกับใส่ในบทความ
เป็นขั้นตอนในการกำหนดให้บทความของท่าน เข้ากลุ่มหมวดหมู่  มีวิธีการดังนี้
1. ไปที่หน้าบล็อกหลัก แล้วดูตรงส่วนควบคุมบล็อก (ซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือ) คลิกเลือกรายการ ชื่อ Post (บทความทั้งหมด)

2. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ
3.มาดูทางมุมด้านขวา จะมีส่วนควบคุมที่ชื่อ Post settings (การตั้งค่าโพสต์)
4.คลิกเลือกรายการ
Labels
(ป้ายกำกับ) จะเกิดกล่องข้อความ ให้ท่านพิมพ์ข้อความที่จะกำหนดเป็นกลุ่มหมวดหมู่ลงไป (หรืออาจจะเลือกกลุ่มที่ท่านได้กำหนดไว้แล้วก็ได้)
หมายเหตุ  เราสามารถใส่
Labels(ป้ายกำกับ) ให้กับบทความมากกว่า 1 ป้ายกำกับได้ ซึ่งจะคั่นแต่ละป้ายด้วยเครื่องหมายจุลภาค(,)
5.เรียบร้อยคลิกที่ปุ่ม Done (เสร็จสิ้น)
6.ที่หน้าแรกของบล็อก  ก็จะเกิดหมวดหมู่ของบทความที่เราตั้งชื่อไว้ในขั้นที่ 4 ปรากฏขึ้น


หมายเหตุ
1. Gadget ที่ชื่อ Labels นี้ท่านสามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง
2.หาก Gadget ที่สร้างขึ้นนี้ ไม่ต้องการ ท่านสามารถเข้าไปยกเลิก โดยคลิกที่ปุ่ม Remove
Readmore...

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook