Wednesday, July 25, 2012

คอมพิวเตอร์ Notebook แจ้งเตือน mass storage controller

0 ความคิดเห็น
 
ปัญหาอย่างหนึ่งของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยเฉพาะ Notebook นั่นคือไม่เข้าใจข้อความ การแจ้งเตือน วันนี้ จะมายกตัวอย่างของข้อความหนึ่ง ที่จะปรากฏที่ Taskbar มุมขวามือนั่นคือ  mass storage controller  ซึ่งหลายคยคนคงนึกไม่ออกว่า มัน หมายถึงอะไร

อาการในที่นี่ เป็นการเตือนว่ายังขาดการลง driver ของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งหากเมือคลิกขวาที่ ตัว icon ชื่อ Computer บน Desktop  จะปรากฏดังรูปข้างล่าง
 และเมื่อคลิกที่รายการ Device Manager (มุมซ้ายด้านบน) ก็จะพบรายการต่างๆ ด้านล่าง ตรงส่วน Other devices จะแจ้งเตือนด้วยเครื่องหมายตกใจ (สีเหลือง) แสดงให้เห็นว่า ระบบตรวจพบอุปกรณ์บางรายการยังไม่ได้ทำการติดตั้งส่วนเชื่อมต่อหรือ driverซึ่งตรงนี้ แปลชัดเจนไปเลยก็คือ ท่านยังไม่ได้ลง driver ของ Reader card ก็ ให้ ทำการติดตั้งลงไป อาการนี้ก็จะหายทันที่
ข้อสังเกต
ขอให้ลง driver ให้ตรงกับ OS หรือ Windows ที่ท่านใช้งานอยู่ด้วย

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook