Tuesday, May 8, 2012

การตั้งค่าไม่ให้หน้าจอดับเมื่อปิดพับฝา

0 ความคิดเห็น
 
สำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ทุกประเภท จะพบว่าคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่หรือ Notebook ตัวเก่งของท่านเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายและทำการพับฝาหน้าจอลงมา ซึ่งในทางเทคนิคของระบบจะเป็นการสั่งให้ Notebook เข้าสู่โหมด Sleep  และเมื่อทำการเปิดฝาหน้าจอขึ้นมา แทนที่จะอยู่ในสภาพเดิม กลับพบกับสภาพจอมืด ต้องปลุกโดยการเคาะคีย์ใดคีย์หนึ่งเพื่อให้จอสว่างขึ้นมาใหม่ เพื่อเข้าสู่โหมดการทำงานต่อ เทคนิคต่อไปนี้ เป็นการกำหนดค่าไม่ให้จอดับ  มีวิธีทำดังนี้
 1.ดูที่ Taskbar ด้านขวามือ หา icon รูปปลั๊กไฟหรือแบตเตอรี่ หากไม่พบให้ พิมพ์คำว่า power options ลงในช่อง Search ของ Start Menu แล้วกดปุ่ม Enter


 2.จะมีหน้าต่างเปิดออกมา ซึ่งจะแสดงหน้า Select a power plan  ที่ส่วน Preferred plans ที่ใช้ปัจจุบันให้คลิกที่ Change plan Settings ของ Active plant ที่กำลังใช้อยู่


3.จะปรากฎหน้า Edit Plan Settings ให้คลิกเลือกที่รายการ Change advanced power settings


4.จะเข้าสู่ในหน้าต่าง Power Options ที่แท็บ Advanced settings ภายใต้ active power plant ที่ท่านใช้(ในที่นี้เป็น Balanced) ให้หารายการ Power buttons and lid คลิกที่เครื่องหมายบวกหน้ารายการ  เพื่อขยายดูรายการย่อย


 5.รายการย่อย Lid close action เมื่อขยายออกมา จะมีรายการย่อยเพิ่มออกมาอีก 2 รายการ คือ On battery: และ Plugged in:

ตรงนี้จะเป็นการกำหนดค่า ให้ท่านเลือกว่า จะกำหนดในสถานะใช้แบตเตอรี่ หรือสถานะตอนใช้ Adapter หรือจะทั้ง 2 สถานะ ถ้าต้องการทั้ง 2 สถานะ ให้ท่านคลิกเปลี่ยนคำสั่งที่ drop down menu จาก Sleep ไปเป็น Do nothing ทั้งสองรายการ 6.คลิกปุ่ม Apply และ OK ตามลำดับ
เมื่อท่านพับฝาหน้าจอในครั้งหน้า หน้าจอจะยังคงทำงาน จะไม่ดับ เมื่อเปิดมาใหม่ก็พร้อมจะใช้งานได้ทันที

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook