Saturday, May 10, 2014

ปฏิบัติการคืนพื้นที่ให้คอมพิวเตอร์

0 ความคิดเห็น
 
สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่ว่าจะแบบตั้งโต๊ะ หรือแบบเคลื่อนที่ จะประสบปัญหาว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานนั้นทำงานช้าลงกว่าตอนซื้อมาใหม่ๆ  มีหลายสาเหตุ และสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ ฮาร์ดดิสก์ มีพื้นที่น้อยลง ยิ่งหากเป็นประเภท Ultrabook ที่ส่วนใหญ่ มีพื้นที่ขนาด 128 - 256 GB ปัญหาสำคัญประการหนึ่งก็คือ ฮาร์ดดิสก์มีไฟล์ขยะมากไป  ไฟล์ขยะกระจัดกระจาย ทำให้การเขียน การอ่านข้อมูลทำได้ไม่ต่อเนื่อง เรามาดูวิธีการทำความสะอาดพื้นที่ให้กับฮาร์ดดิสก์แบบง่ายๆกันดู ด้วยเครื่องมือที่ติดมากับระบบปฏิบัติการ Windows ในทุกเวอร์ชั่น มีขั้นตอนดังนี้

1. ที่ My Computer หรือ This PC  ทำการเลือก Drive ที่ต้องการตรวจสอบ ปกติจะเกิดเฉพาะ Drive C ซึ่งเป็น Drive ระบบปฏิบัติการ


2. คลิกเมาส์ขวาที่ Drive เลือกรายการ Properties

 File
3. คลิกที่ปุ่ม Disk Cleanup จะเกิดหน้าต่าง Disk Cleanup for (ชื่อ Drive) จะพบรายการ File to delete โดยส่วนใหญ่ ลบได้หมด หากต้องการลยรายการใดหรือทั้งหมด ก็คลิกเลือกรายการแต่หากต้องการเก็บรายการใดไว้ ก็ไม่ต้องเลือก
 
 
4. คลิกที่ปุ่ม OK ระบบจะถามเพื่อให้ท่านยืนยัน หากแน่ใจให้คลิกที่ ปุ่ม Delete Files
 
 
5. ระบบจะเริ่มดำเนินการ Cleanup ให้ทันที แสดงความก้าวหน้าแบบ progress bar
 


 
6. หลังจากดำเนินการเสร็จควร ผสานไฟล์ที่มีใน Drive ให้อยู่รวมกันเพื่อเป็นการลดช่องว่างในพื้นที่เก็บข้อมูลให้มีน้อยลง โดยคลิกไปที่ tab ชื่อ Tools แล้วใช้ เครื่องมือ Optimize and defragment drive  
 
 
7. คลิกที่ปุ่ม Optimize จะเกิดหน้าต่าง Optimize Drives ให้ดูตรงส่วน Current status ซึ่งจะบอกสภาพของ Drive ในที่นี้พบว่า Drive C มีการกระจายไฟล์อยู่ 8 % ณ เวลาปัจจุบัน แต่หากต้องการให้ระบบได้มีการประมวลผลอีกครั้ง ให้คลิกที่ปุ่ม Analyze
 

 
8. เมื่อต้องการให้ระบบได้ดำเนินทำการผสานไฟล์และพื้นที่ใน Drive คลิกที่ปุ่ม Optimize
 
 
เมื่อเรียบร้อยควร Restart อีกครั้ง  เครื่องนอกจากจะได้พื้นที่การใช้งานคืนมาแล้ว ระบบก็จะทำงานได้เร็วขึ้นด้วย
Readmore...
Thursday, May 8, 2014

Blogger : 16. การกำหนดสิทธิ์ผู้อ่าน Blogger

0 ความคิดเห็น
 
การกำหนดสิทธิ์ผู้อ่าน Blogger

โดยปกติ ทุกคนสามารถเข้าอ่าน/ใช้งานบล็อกได้ แต่ในบางกรณี เราอาจต้องการจำกัดผู้ใช้ให้อยู่ในวงจำกัด เช่น เฉพาะในหมู่ผู้เขียน หรือ เฉพาะบุคคลที่ระบุ ก็สามารถทำได้ ดังนี้
1. เข้าไปที่ หน้าควบคุมระบบบล็อกหรือที่เรียกว่าแดชบอร์ด (Dashboard) ของ Blogger
2. เลือก การตั้งค่า (Setting) > พื้นฐาน (Basic)
3. ที่ส่วน Permissions เลือกที่รายการ ส่วนผู้อ่านบล็อก(Blog Readers)  คลิกที่ Edit4. ซึ่งเมื่อคลิกแล้ว จะปรากฎส่วนขยาย ซึ่งมีค่าพื้นฐาน 3 เงื่อนไข คือ
   (1)  สาธารณะ (Public) สำหรับเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไป
   (2)  ส่วนตัว (Private - Only blog authors) เป็นรูปแบบส่วนตัวเฉพาะกลุ่มผู้เขียนบล็อกเท่านั้น และ
   (3)  ส่วนตัว (Private - Only these readers) เฉพาะผู้อ่านเหล่านี้เท่านั้น
         เงื่อนไขนี้ ถือเป็นระบบปิด ผู้สร้างต้องกำหนดอีเมล์ผู้อ่านปลายทางลงในช่อง
         เป็นการให้บริการในแบบสมาชิก หรือ แบบเจาะจงผู้รับ(ดูแบบภาษาไทย)4. เมื่อกำหนดเงื่อนไขผู้อ่านเสร็จแล้ว คลิกที่ ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง (Save changes) ด้วย
Readmore...

Blogger : 15. การกำหนดสิทธิการดูแลและการเขียนบทความของผู้ใช้งาน

0 ความคิดเห็น
 
จากการใช้งานตามสภาพจริง ผู้ใช้ Blogger แบ่งตามการใช้งานจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ
1. ผู้จัดทำหรือผู้สร้างบล็อก และ
2. ผู้อ่านบล็อก
ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละประเภท จะมีสิทธิ ในการเข้าถึงส่วนต่างๆของ Blogger ที่แตกต่างกัน และในแต่ละกลุ่ม ยังมีสิทธิในการเข้าถึงที่ไม่เท่ากันอีกด้วย ซึ่งผู้สร้างที่เป็นเจ้าของจริงๆนั้นสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตามความต้องการของผู้จัดทำหรือผู้สร้างได้

สิทธิผู้จัดทำหรือผู้สร้างบล็อก
ผู้จัดทำหรือผู้สร้างบล็อก ในแต่ละบล็อก สามารถเพิ่มผู้ร่วมดูแล และผู้เขียน มีได้สูงสุด จำนวน 100 คน โดยแบ่งระดับ ออกเป็น 2 ประเภท คือ Admin (ผู้ดูแล) และ Author (ผู้เขียน)การเพิ่มผู้เขียนบล็อก (Author)1.เข้าไปที่ หน้าควบคุมระบบบล็อกหรือที่เรียกว่าแดชบอร์ด (Dashboard) ของ Blogger
2.เลือก การตั้งค่า (Setting) > พื้นฐาน (Basic)
3.ตรงส่วนผู้เขียนบล็อก (Blog Authors) คลิกเพิ่มผู้เขียน (Add authors)
4.พิมพ์อีเมล์ ของผู้ที่จะเชิญมาเป็นผู้เขียน สามารถพิมพ์ได้หลายชื่ออีเมล์ ถ้าพิมพ์หลายชื่ออีเมล์ แต่ละชื่อให้คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า (,)


5.เมื่อพิมพ์อีเมล์ของผู้ที่เชิญในช่องเรียบร้อย คลิกที่ปุ่มเชิญผู้เขียน (Add Authors) Blogger จะส่งเมล์เชิญไปยังอีเมล์ที่ระบุไว้ ซึ่งสิทธิขั้นต้นจะเป็นเพียงผู้เขียน (Authors) โดยอัตโนมัติ


ซึ่งหลังจากตอบรับจะปรากฎข้อความแจ้งกลับมาทางระบบผ่านไปทางอีเมล์ของผู้ถูกเชิญ6.เมื่อผู้ได้รับเชิญ เปิดเมล์ และทำการตอบรับคำเชิญ (Accept invitation) ก็จะปรากฏชื่อของบุคคลนั้น ในกรอบของผู้เขียนบล็อกในหน้าแดชบอร์ด (Dashboard) ของ Blogger ทันที7.ถ้าผู้รับเชิญยังไม่มีบัญชี ของ Blogger จะต้องสมัครสมาชิกของ Blogger โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในอีเมล์

การเพิ่มผู้ดูแล (Admin)
ผู้จัดทำหรือผู้สร้างบล็อกคนแรก สามารถที่จะกำหนดฐานะบุคคลที่เชิญดการยกฐานะผู้เขียนให้เป็นผู้ดูแล ผู้ดูแลทุกคน มีสิทธิ์ยกฐานะผู้เขียนเป็นผู้ดูแล ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้
1. ไปที่หน้าควบคุมระบบบล็อกหรือที่เรียกว่าแดชบอร์ด (Dashboard)
2. ไปที่ การตั้งค่า (Setting) > พื้นฐาน (Basic) > สิทธิ์ (Permission)
3. เลือกรายการเงื่อนไขทางขวามือ เพื่อทำการเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้เขียนที่ต้องการยกฐานะเป็นผู้ดูแล จากผู้เขียน (Author) เป็นผู้ดูแลระบบ (Admin)

หมายเหตุ  ในฐานะ Admin ทุกคนท่านสามารถแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลทุกๆด้านได้ ยกเว้น สิทธิเจ้าของบล็อก ดังนั้นการกระทำใดๆ ต้องระมัดระวังด้วย
Readmore...
Sunday, May 4, 2014

การตรวจสอบและการ Update Bios

0 ความคิดเห็น
 
เทคโนโลยีทุกวันนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันเป็นประจำ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่หรือพกพาที่เรียกว่า notebook เมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์หรือ device ใหม่ๆ แม้กระทั่งการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบปฎิบัติการ Windows ส่งผลให้คอมพิวเตอร์อาจจะไม่รู้จักอุปกรณ์ใหม่ๆ ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตจึงต้องทำการปรับปรุงข้อมูล Device  หรืออุปกรณ์ประเภท ใหม่ๆ ผ่านการอัพเดตไบออส


ซึ่งปัจจุบัน การอัพเดตไบออส (update bios) ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการ update bios ก็คือ  การตรวจเช็คเวอร์ชั่นไบออสของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน โดยมีวิธีตรวจสอบด้วยตนเองง่ายๆดังนี้

การตรวจสอบรุ่นของไบออส (BIOS)
1. คลิกปุ่ม Windows logo + R
    หรือไปที่ Start Logo ที่อยู่มุมซ้ายด้านล่าง แล้วเรียก RUN


2.พิมพ์คำสั่ง MSinfo32.exe

 
3.จะเกิดหน้าต่าง System Information ดูบรรทัดที่แสดงรายการ BIOS Version/Date ซึ่งจะแสดงรุ่นของไบออส และวันที่ทำการ update
 

การ Updateไบออส (BIOS)
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบางทีผลิตภัณฑ์นั้นๆ : ซึ่งจะมีส่วนแจ้งเตือน (ตัวอย่างของ VAIO) จะมี Tool เล็กๆ ชื่อ VAIO Update


ซึ่่ง Tool เล็กๆนี้จะแจ้งการเตือนว่ามีสิ่งใดที่ควร Update บ้าง

2. ทำการ Download หรือ คลิกเลือกเพื่อทำการ Update ซึ่งท่านสามารถดำเนินการตามคำแนะนำนั้นๆได้ไม่ยากนัก

3. หลังจาก Update แล้วทำการ ตรวจสอบ เวอร์ชั่นตาม วิธีการด้านบนอีกครั้ง

หมายเหตุ : เทคนิคนี้ สามารถใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะด้วยได้ และใช้ได้กับ Windows 7 ด้วย
Readmore...

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook