Friday, July 1, 2016

การตรวจสอบภัยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

0 ความคิดเห็น
 
ปัจจุบันในโลกของ Cyber มีการพัฒนาแทบจะทุกนาทีที่เคลื่อนไป ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่สรรสร้างให้สังคมออนไลน์มีการเข้าถึง การแสดงผลที่ดีรวดเร็วกว่าแต่เดิม นอกจากพัฒนาการที่สนับสนุนการทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้น แต่ภัยคุกคามด้านต่างๆที่แฝงตัวในเครือข่ายไม่วาจะอยู่ในรูปมัลแวร์ ไวรัส โทรจัน หรือสิ่งที่บุกรุกโจมตีต่างๆบนเครือข่ายต่างก็พัฒนาตามด้วยเช่นกัน ภัยร้ายส่วนใหญ่จะแฝงตัวมาในรูปของ website ในรูปของไฟล์ข้อมูล ในรูปของ script คำสั่งต่างๆ ที่แอบแฝง หรือ โน้มน้าวใจ ผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านทางอีเมล์ แบนเนอร์โฆษณาต่างๆ ชนิดว่าหากผู้ใช้ไม่สังเกตุดีๆ อาจจะตกเป็นเหยื่อ ซึ่งเครือข่าย mediathailand ได้เคยนำมาเสนอให้ท่านผู้อ่านในหลายๆเหตุการณ์มาโดยตลอด

วันนี้ mediathailand จะมาแนะนำการป้องกันภัยร้าย ที่อาจจะบุกรุก device ต่างๆ ที่ท่านใช้งาน ผ่าน website ผู้ให้บริการ ด้านการตรวจสอบ ซึ่งก็จะทำให้ท่านมีความมั่นใจเพื่มขึ้นอีกระดับหนึ่งของการใช้งานเครือข่าย เว็บไซต์ที่กล่าวถึงนี้คือ https://www.virustotal.com โดยสามารถตรวจสอบ Site บนอินเทอร์เน็ต หรือไฟล์ข้อมูลภายในเครื่องของท่านได้อย่างง่าย ซึ่งหากนำ URL ที่สงสัยวางตรวจสอบ เว็บ virustotal แห่งนี้จะทำการ scan และรายงานผลให้ทราบทันที


เรามาดูวิธีการทำงานกัน
1. ก่อนอื่นให้เข้าไปที่  https://www.virustotal.com มีส่วนให้ท่านได้ตรวจสอบ 3 ส่วน นั่นคือ
(1) File สำหรับตรวจสอบไฟล์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Device ที่ท่านใช้งาน ผ่านช่องทางที่ปุ่ม Choose Files และคลิกที่ปุ่ม Scan its ตามลำดับ ซึ่งไฟล์ที่ตรวจสอบต้องไม่มีขนาดใหญ่เกินกว่า 128 MB(2) URL ตรวจสอบเว็บไซต์เป้าหมายที่ท่านส่งสัย หรือไฟล์ย่อยที่อยู่ใน site นั้นๆๆก็ได้ โดยกรอก URL ที่ท่านสงสัย และคลิกที่ปุ่ม Scan its ตามลำดับ

 (3) Search ใช้สำหรับตรวจสอบเครือข่ายภายในองค์กร หรือ เว็บไซต์ที่ท่านทราบเป็นเลข IP Address โดยพิมพ์เลข IP ลงในช่อง Enter Term และคลิกที่ปุ่ม Scan its ตามลำดับ

2.ระบบของ https://www.virustotal.com จะทำการตรวจสอบ และแจ้งผลทันทีด้วยระยะเวลาไม่นาน


3.หากต้องการดูรายละเอียด ให้คลิกที่ปุ่ม View Last analysis


หมายเหตุ
การ scan ไฟล์ในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะใช้เวลานานกว่า การตรวจสอบเว็บไซต์

Readmore...

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook