Sunday, December 16, 2012

การตั้งชื่อกลุ่มของโปรแกรม(Apps) Windows 8

0 ความคิดเห็น
 
เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 55 สมาชิกในงาน ICT ได้ดำเนินการติดตั้ง Windows 8 Enterprise แล้วตั้งคำถามมาว่า โปรแกรมต่างๆ ทำไม ไม่มี Group หรือกลุ่ม แบบใน Windows รุ่นก่อนๆ  ซึ่งหลายคนเคยชินต่อการใช้งานแบบกลุ่ม Program  แต่ไม่ว่าท่านจะติดตั้ง โปรแกรม(Apps)ใดๆลงไป โปรแกรมต่างๆจะถูกติดตั้งลงไปที่หน้า Start ของ Modern UI ในรูป Icon ลักษณะแผ่นกระเบื้องสี่เหลี่ยม  2 แถว หรือ 4 แถว ซึ่งในการเข้าถึงเพื่อเรียกการใช้งานในแต่ละ Apps อาจจะไม่สะดวกนัก แม้ว่า Windows 8 จะให้ท่านสามารถกำหนด Pin ของโปรแกรม(ศึกษาการกำหนด Pin เพิ่มเติม)ไปวางบน taskbar ของหน้า desktop ได้ก็ตาม


จากโจทย์ดังกล่าว วันนี้ mediathailand จะนำมาเฉลยให้ได้เรียนรู้กัน

วิธีการ
1. โดยให้เรากลับไปอยู่หน้า Metro style 

2.กดปุ่ม Ctrl และปุ่มเครื่องหมาย -  พร้อมกัน
   (ซึ่ง Ctrl กดร่วมกับ + จะเป็นการขยาย และ Ctrl กดร่วมกับ - จะเป็นการย่อ)

3.หน้าต่างหน้า Start จะถูกย่อเหมือนดังรูปข้างล่าง4.ให้นำเมาส์ไปบนกลุ่ม Apps

5.ให้คลิกขวาที่บนกลุ่มแถบ Apps สังเกตที่แถบด้านซ้ายล่างสุดจะเห็น Name group ขึ้น


6.ให้เราสร้างชื่อ Group  หรือชื่อกลุ่มตามที่ต้องการ (ได้ทั้งไทยและอังกฤษ)หมายเหตุ
Icon แผ่นกระเบื้องท่านสามารถลากย้ายไปมาตามชอบใจได้โดยอิสระ

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook