Sunday, November 18, 2012

วิธีตั้งค่า Startup บน Windows 8

0 ความคิดเห็น
 
หลายคน คงได้ใช้ประโยชน์จาก Startup ของ Windows มาในเกือบทุกเวอร์ชั่น โดยสามารถเข้าถึงเพื่อบริหารจัดการ(เพิ่ม/ลดโปรแกรม)ได้ด้วยตนเองผ่านส่วน Start/Program แต่ใน Windows8 กลับหายไป จริงๆแล้ว Windows8 ก็ยังมี Startup ด้วยเหมือนกัน มาดูวิธีกัน
1.ที่ Task bar คลิกขวา เพื่อเรียกใช้ Task Manager

 
2.คลิกที่ Task Manager เลือกรายการ Startup


3.จะสังเกตุว่า มีรายการ Application แสดงอยู่ มากบ้างน้อยบ้าง แสดงสถานะการทำงานในส่วน Status เป็น Enable(ทำงาน) หรือ Disable (ไม่ทำงาน)
หากต้องการยกเลิก Application ใด ให้คลิกเลือกรายการ Apps นั้นแล้วไปกดที่ปุ่มด้านล่างให้เป็น Disable

เสร็จแล้วก็ปิดโปรแกรม ลอง Restart ใหม่
ต้องระมัดระวัง เพราะรายการบางรายการ จะเป็น Apps ที่จำเป็น อาทิ การเชื่อมต่อเครือข่าย การควบคุมระดับเสียง

ขอให้สนุกในการปรับแต่งนะครับ

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook