Sunday, October 9, 2016

Windows 10 : การเปลี่ยนหน้า Lock screen

0 ความคิดเห็น
 
การเปลี่ยนหน้า Lock screen เป็นอีกเสน่ห์ความต่างของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของท่านให้เป็นไปตาม Life style ของท่าน (จะมีส่วนปรับเปลี่ยน 3 รายการ คือ Windows spotlight,  Picture, Slideshow) ซึ่งแต่เดิมค่า default จะแสดงเป็นภาพ ด้านล่างหรือหากท่านได้ทำการ update Windows 10 เป็นเวอร์ชั่น 1067 ระบบก็ จะตั้งค่าส่วนนี้เป็น Windows Spotlight ดังภาพ
แต่หากท่านมีภาพพิเศษ เฉพาะ ของท่านอยากแสดง ก็เลือกเป็น Picture แต่ถ้า อยากให้เปลี่ยนแปลงไปทุกๆครั้งที่เปิดเครื่อง ก็เลือกที่ Slideshow
1. การตั้งค่า ง่ายๆ โดยคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ พื้นที่ว่างๆใน Desktop เลือกรายการ Personalize

 
2. จะเกิดหน้าต่าง Windows Setting เลืกรายการ Personlization
 


3. จะเกิดหน้าต่างสำหรับปรับแต่งสภาพแวดล้อม ของเครื่องทั้งหมด  ในที่นี้ คลิกเลือก Lock screen ตรงส่วน Background ค่าที่จะแสดงเริ่มแรกคือ Windows spotlight (ซึ่งภาพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อมีการออนไลน์)


4.หากต้องการเปลี่ยนภาพ ตรง Background เลือกเป็น Picture จะมีส่วนให้เลือกภาพ Choose your picture หากต้องการเพิ่มภาพ ก็คลิกปุ่ม Browse แล้วไปเลือกภาพที่ต้องการยังแหล่งที่เก็บภาพของท่าน


5.หากต้องการให้มีการเปลี่ยนภาพทุกครั้งที่มีการเข้าสู่ระบบ แบบไม่ซ้ำกัน ตรง Background เลือกเป็น Slideshow ทำการ add Folder ที่ท่านจัดเก็บภาพ หรือ Folder ที่ได้จัดเตรียมไว้
ยก
ยกตัวอย่างในที่นี้ เป็น Folder ชื่อ lockscreen (จะตั้งชื่ออะไรก็ได้ ควรเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งภายใน Folder นี้ จะมีภาพหลายภาพ ซึ่งหากตั้งค่านี้ เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะกลับไปสู่ Lock Screen แสดงภาพต่างๆ เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ คล้ายๆกับ Screen Saver ซึ่งการเข้าใช้งานใหม่ ผู้ใช้ต้องทำการ Login อีกครั้ง
 
หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆเสริมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำงานนะครับ
 
 


Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook