Sunday, February 8, 2015

ป้องกันภัยร้ายจากการใช้อินเทอร์เน็ต (1)

0 ความคิดเห็น
 
โลกปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นอีกสิ่งที่ใกล้ตัวกับผู้คนในโลกยุคไอที ไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือ Device ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ หรือการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆแต่การใช้งานดังกล่าว หากไม่ระวัง อาจทำให้ท่านต้องเสียงต่อสภาพความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวท่านได้

ในวันนี้ จะเสนอเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจในการใช้งาน  Web Browser ซึ่งจะพบว่าในรายการบันทึกการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของท่าน มีรายการของ URL หรือตัวที่อยู่ของเว็บไซต์ ที่ท่านไม่เคยเข้าใช้งาน ปรากฎอยู่ (สังเกตบรรทัด domain)


อ้าว แล้วเมื่อผู้ใช้งานยืนยันว่าไม่ได้เข้า แล้ว รายการดังกล่าวมาจากไหน

เฉลย

ความจริงท่านเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นทั้งที่เจตนาเข้าไปจริงๆ และไม่ได้เข้าไปใช้งาน
มาดูกันว่าที่เข้าไปจริงๆ เข้าไปในช่องทางใด
ที่แน่ๆ เข้าผ่านช่องทาง Google อย่าพึ่ง งง  การรที่ท่านเข้าค้นหาข้อมูลผ่าน Google นั้น links ทุก links   จะถูกโปรแกรม  Web browser ของระบบปฎิบัติการที่ท่านใช้เข้าถึงหรืออ่านข้อมูล ซึ่งบางเว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์ไม่ดี แอบแฝงบางอย่างเข้าถึงข้อมูลในเครื่องหรืออุปกรณ์ท่านได้ ผ่าน script ต่างๆที่ฝังผ่านรูป ผ่าน meta tag ผ่านองค์ประกอบต่างๆในหน้าเว็บหรือใน links ที่แสดงผล หากโปรแกรมป้องกันตรวจจับการบุกรุก หรือโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ท่านเลือกใช้ไม่มีความไว ไม่มีความฉลาดเพียงพอ device ที่ท่านมีใช้งานก็สุ่มเสียงต่อการบุกรุกโจมตีได้

หนทางป้องกัน

1. ไม่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้

2. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันการบุกรุก (ต้องเลือกที่มีความไวต่อการตรวจจับ) ซึ่งก็มีหลายโปรแกรม ส่วนใหญ่ก็เป็นโปรแกรมที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ส่วนโปรแกรมฟรี มักจะมีแบบไม่เต็มประสิทธิภาพ

3. ไม่เข้าไปในเว็บไซต์พิเศษที่เป็นแหล่งอันตราย (ยกเว้นโดยตั้งใจ) เช่น เว็บบริการทางเพศ เว็บโปรแกรมเถื่อน เว็บของฟรีต่างๆ

แต่ถ้าจะใช้ของฟรี กันจริงๆ ก็ลองเลือกติดตั้งโปรแกรมป้องกันตรวจหาไวรัสที่จะแนะนำด้านล่างนี้

 
1. Panda Clound Antivirus
ลักษณะเด่น ป้องกัน malware พื้นฐานได้ดี ตรวจจับไวรัสและไฟล์บุกรุกได้แบบ realtime
ดาวน์โหลดที่ http://www.cloudantivirus.com/en/forHome/


2. ZoneAlarm
ลักษณะเด่น  มี firewall ที่แข็งแรง ป้องกันการบุกรุกโจมตีตลอดการใช้งานผ่านเว็บบราเซอร์
ดาวน์โหลดที่ http://www.zonealarm.com/security/en-us/free-antivirus-plus-firewall-install-steps.htm


3. Bitdefender Antivirus
ลักษณะเด่น มีความไวต่อการตรวจจับสัญญาณที่แสดงต่อการเป็นภัยในอุปกรณ์ของท่าน
ดาวน์โหลดที่ http://www.bitdefender.com/solutions/free.html

4. AVG
ลักษณะเด่น สแกนตรวจจับไวรัส ทั้งในระบบเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงแม้กระทั่งสแกนตัว links สแกนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านเปิดใช้ และเครื่องมือแจ้งเตือนอื่นๆ
ดาวน์โหลดที่  http://free.avg.com/ww-en/homepage

5. Qihoo 360 Internet Security
โปรแกรมนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรแกรม 360 ของ Symantec แต่เป็นโปรแกรมสัญชาติจีน Qihoo 360 Technology ซึ่งกล่าวกันว่า เดือนกันยายน 2014 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกใช้งาน Qihoo 360  มากกว่า 495,000,000 ราย
ดาวน์โหลดที่ http://www.360safe.com/internet-security.html

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook