Saturday, June 20, 2015

ประสบการณ์ การย้ายค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

0 ความคิดเห็น
 

การย้ายค่ายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ในประเทศไทย โดยเฉพาะการย้ายออก ปัจจุบันนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากๆ หลายคนอาจมีประสบการณ์ที่ร้ายแรงกว่าผู้เขียน ซึ่งแง่มุมหนึ่งของผู้เขียนที่ประสลด้วยตนเองนั้น ขอตั้งข้อสังเกตไว้ ดังนี้

1. การเปิดเบอร์ใหม่กับบริษัทผู้ให้บริการทุกค่าย ดูจะง่าย(มาก) และได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

2. การย้ายออกของ(บาง)ค่าย ประเภทรายเดือน  เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ขั้นตอนค่อนข้างมาก และนับเป็นปัญหาสำคัญของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการมากที่สุด ต่างกับการเปิดหมายเลขใหม่อย่างสิ้นเชิง บางรายยื่นข้อเสนอโดยการเพิ่มโปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งลดค่าบริการให้ หรือมอบสิทธิพิเศษต่างๆเพิ่มเติม แต่หากท่านยืนยันในการย้าย ท่านจะประสบปัญหา(เคราะห์กรรม) ทันที อาทิ ท่านต้องไปดำเนินการอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งนับเป็นภาระด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านความรู้สึกหรือการชะลอเวลา หรือการตรวจสอบภาระการผูกพันกับเงื่อนไขของบริษัทผู้ให้บริการ เป็นต้น

3. การโฆษณาด้านระบบ ด้านเทคนิค ที่เห็น (บาง)บริษัท อาจไม่ได้เป็นไปตามที่โฆษณา ในทุกๆพื้นที่ที่ให้บริการ อาทิ การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ดังนั้นการจะเลือกผู้ให้บริการรายใด ควรตรวจสอบประสิทธิภาพจริงๆ ที่ท่านต้องการใช้งานก่อนที่จะสมัครเข้าใช้บริการนอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้รับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้ตระหนักในสิทธิของตน เกี่ยวกับ การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน การเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม การยกเลิกบริการ SMS กวนใจ และการปิดบริการอินเทอร์เน็ตข้ามแดนระหว่างประเทศ (Roaming) การร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสิทธิของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีดังนี้
      
        1.การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการสามารถรักษาสิทธิ รักษาเบอร์ รักษาเงิน และยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยการลงทะเบียนซิมการ์ด ซึ่งปัจจุบันผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถลงทะเบียนซิมการ์ดได้ ที่ศูนย์บริการทุกแห่ง หรือ จุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ “2 แชะ” โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจำตัวอื่นใดที่ออกโดยราชการที่ใช้แทนได้
      
        การเติมเงินแต่ละครั้งจะได้รับวันใช้งานไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยสะสมวันใช้งานสูงสุดได้อย่างน้อย 365 วัน โดยผู้ให้บริการจะกำหนดมากกว่าได้ และเมื่อเลิกสัญญาจะได้รับคืนเงินคงเหลือในระบบภายใน 30 วัน หรืออาจโอนเงินนั้นไปยังเลขหมายอื่นในค่ายเดียวกันตามประสงค์ของผู้ใช้บริการ
      
        2.การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน ผู้ใช้บริการสามารถเลิกสัญญาเวลาใดก็ได้ ด้วยการมีหนังสือแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยจะต้องชำระค่าบริการจนถึงวันที่เลิกสัญญา ส่วนกรณีค้างชำระค่าบริการ 2 เดือนติดต่อกัน อาจถูกระงับ หรือยกเลิกการให้บริการได้
      
        3.การเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องศึกษาเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงอัตราค่าบริการ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้รายการส่งเสริมการขาย และสามารถเลือกรายการส่งเสริมการขาย และ /หรือเปลี่ยนไปใช้รายกรส่งเสริมการขายที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมการใช้งานของตนได้ตลอดเวลา
      
        4.การย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม เมื่อลงทะเบียนซิมการ์ดแล้วสามารถย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม ด้วยการแจ้งที่ศูนย์บริการแห่งนี้ โดยมีค่าธรรมเนียม 29 บาท/เลขหมาย ใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ และการย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิมสามารถทำได้ทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใดเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ำในการใช้บริการ
      
        5.การยกเลิกรับบริการ SMS กวนใจ และการปิดบริการอินเทอร์เน็ตข้ามแดนระหว่างประเทศ (Roaming) โดยผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการรับบริการข้อความสั้น (SMS) กวนใจได้ฟรี โดยกด *137 แล้วโทร.ออก ส่วนการปิดบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Data Roaming) ฟรี โดยกด *106# แล้วโทร.ออก
      
        6.การร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถร้องเรียนมาที่สำนักงาน กสทช.ด้วยช่องทางต่อไปนี้ การร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในเวลาทำการ เวลา 08.30-16.30 น. หรือส่งจดหมายมายังสถานที่ข้างต้น
      
        การร้องเรียนต่อสำนักรับเรื่องร้องเรียนฯ ผ่านทางโทรศัพท์ : หมายเลขโทรศัพท์ 0-2634-6000 หรือ Call Center: 1200 กด 1 ฟรี หรือร้องเรียนต่อสำนักรับเรื่องร้องเรียนฯ ผ่านทางอีเมล tcp.service@nbtc.go.th, tcp.service@hotmail.com
       
        นอกจากนี้ ยังสามารถร้องเรียนต่อผู้ให้บริการได้ฟรีที่หมายเลขดังนี้
      
        1.บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-9263 โทร.ฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
      
        2.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ CAT 08-1352-0444 และ 08-1352-0666 จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น. (โทรฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ CDMA)
       
        3.บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-8267 โทร.ฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 08-9446-9344 โดยใช้วิธีโทร.ไปแบบ Missed Call แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาเอง
      
        4.บริษัท ทรูมูฟ จำกัด True Move และ True Move H หมายเลขโทรศัพท์ 0-2-900-8088 โทรศัพท์เคลื่อนที่ True โทร.ฟรีทุกวัน 08.00-20.00 น. มี 10 คู่สาย
      
        5.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT3G (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 1777 ให้บริการ 24 ชั่วโมง (โทร.ฟรีเฉพาะเครือข่ายของ TOT3G)

 
โทรปรึกษาหรือสอบถามได้ที่  0 2634 6000   หรือหมายเลข 1200 กด 1 (โทรฟรี)
หรือท่านจะร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียนตามลิงค์ http://tcp.nbtc.go.th/uploads/files/1424684766.pdf
กรอกรายละเอียดลงในเอกสาร พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้จดทะเบียน และสำเนาใบแจ้งหนี้ มายังสำนักงาน กสทช. ตามที่อยู่ด้านล่างแล้วส่งไปที่
สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 2
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook