Tuesday, May 22, 2012

การใส่เสียงใน PowerPoint แบบแสดงเฉพาะเฟรม

0 ความคิดเห็น
 
การใส่เสียง เป็นอีกเสน่ห์ที่สำคัญของการนำเสนอ  รูปแบบการใส่ไฟล์เสียง มี อยู่ 2 ลักษณะ
1. ใส่เสียงประจำเฉพาะในเฟรมสไลด์เดียว
2.ใส่ไฟล์เสียงคลุมยาวตลอดการแสดงสไลด์

วิธีการใส่ไฟล์เสียงประจำเฉพาะในเฟรมสไลด์เดียว
1. ไปที่เมนู Insert เลือกรายการ Movies and Sounds เลือกรายการ Sound form File ตามลำดับ


2. จะเกิดหน้าต่างชื่อ Insert Sound 
3.ให้ท่าน Browse เลือกหาไฟล์เสียงที่ท่านเตรียมไว้ คลิกปุ่ม OK ตามลำดับ

4. จะเกิดกรอบหน้าต่างเล็กๆ เพื่อให้ท่านกำหนดเงื่อนไข โดยมี 2 ตัวเลือกคือ
    Automatically  : เป็นเงื่อนไขให้เล่นเพลงทันที ที่สไลด์แผ่นนี้แสดง
   When Clicked   : เป็นเงื่อนไขให้เล่นเพลงเมื่อทำการคลิกที่ปุ่ม icon ลำโพง


5. เมื่อกำหนดเรียบร้อยก็จะมี icon เล็กๆ ปรากฏขึ้นกลางจอภาพ ท่านสามารถ ลากวาง icon เสียงไปวางตรงตำแหน่งที่ต้องการได้

6. มาถึงตรงนี้ ท่านสามารถเพิ่มเติมเงื่อนไขของไฟล์เสียงที่ท่านนำมาวาง อาทิ การกำหนดให้เล่นไฟล์ เสียงวนซ้ำ ไม่รู้จบ หรือการตั้งค่าความดังของเสียง

โดยมีวิธีการเพิ่มเติมดังนี้
   (1) คลิกเมาล์ปุ่มขวาที่รูป icon ลำโพงนี้ จะเกิดกรอบรายการ เลือกรายการ Edit Sound Object


  (2) จะเกิดส่วนกำหนดเงื่อนไขที่เรียกว่า Sound Option 


ซึ่งจะมีส่วนให้ท่านปรับแต่งเพิ่มเติม 2 ส่วน คือ
        Play Options
        ถ้าท่าน คลิกถูกลงใน ช่อง check box ของคำว่า Loop until stopped เป็นการกำหนดให้เล่นวนต่อเนื่อง จนเปลี่ยนสไลด์หรือกำหนดคำสั่งให้เป็นอื่น
        Sound volume         ซึ่งตรงจุดนี้ ท่านสามารถกำหนดความดังของเสียงตามที่ต้องการได้
        Display options
        ถ้าคลิกถูกลงใน ช่อง check box ของคำว่า Hide sound icon durring slide show เป็นการกำหนดให้ icon รูปลำโพงหายไป ขณะเสียงกำลังเล่นอยู่ 

นอกจากนี้ ในการใช้ไฟล์เสียงขนาดใหญ่ จำเป็นต้องปรับค่า cache ของ PowerPoint เพื่อให้สามารถแสดงไฟล์เสียงอย่างราบเรียบ  การตั้งค่าตรงนี้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้   (1) ไปที่เมนู Tools เลือก Options (ดังภาพบน) ตามลำดับ   (2) จะเกิด dialog box Options ขึ้นให้ไปที่ Tab ชื่อ General
        ตั้งค่า Link sounds with file size greater than กำหนดค่าลงไป 6000 kb   (3) คลิกปุ่ม OK ตามลำดับ

 ถึงตรงจุดนี้ สไลด์ที่ท่านวางไฟล์เสียงไว้ ก็สามารถ เล่นได้ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดโดยสมบูรณ์

แต่หากท่านต้องการให้ ไฟล์เสียงนั้น เล่นทุกสไลด์ หรือหลายสไลด์ ตามที่กำหนด ก็ต้องมีวิธีการเพิ่มเติมอีก ศึกษาเรียนรู้ ต่อเรื่องราวของการนำเสนอ ยังมีอีกหลายมุมมอง ซึ่งจะได้นำมาให้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การบรรยาย หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและการสรุปงาน

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook