Monday, May 7, 2012

เพิ่มคำสั่ง Restart มาไว้ที่เมนูคลิกขวาที่หน้า Desktop

0 ความคิดเห็น
 
ปรกติเมื่อเราจะรีสตาร์ทเครื่อง เราจะไปคลิกที่ Start แล้วเลือกคำสั่ง Restart ที่ปุ่ม Shut down (กรณี Windows 7) วิธีการต่อไปนี้ เป็นวิธีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้ Windows โดยจะนำคำสั่ง Restart มาไว้ที่เมนูคลิกขวาบนหน้า Desktop

โดยมีวิธีการทำอยู่ 2 แบบ
แบบที่ 1
เป็นการจัดการผ่านคำสั่ง Regedit (ซึ่งเป็น tool ในการจัดการ) ขั้นตอนมีดังนี้
 1. พิมพ์ regedit ลงในช่องว่างของ Start Menu แล้ว Enter
 2. เมื่อหน้าต่าง Registry Editor เปิดขึ้นมา คลิกไปตามคีย์ย่อยทางหน้าต่างช่องด้านซ้ายตามนี้
  HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell
 3. ให้คลิกขวาที่คีย์ Shell เลือกคำสั่ง New > Key ตั้งชื่อคีย์เป็น Restart Computer
 4. ต่อมาให้คลิกเลือกที่คีย์ Restart computer แล้วคลิกขวาที่ว่างๆ ของหน้าต่างช่องด้านขวา เลือกคำสั่ง New > String Value ตั้งชื่อเป็น icon
 5. จากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่คีย์ icon ที่หน้าต่าง Edit String ให้พิมพ์ shell32.dll,-290 ลงในช่องว่าง Value data แล้วคลิก OK (คำสั่งนี้เป็นการเอาไอคอนมาไว้ที่คำสั่งด้วย)
 6. ให้สร้างคีย์ใหม่ขึ้นอีกหนึ่งคีย์ ที่รายการ Restart Computer โดยให้ชื่อเป็น Position การสร้างก็เหมือนกับคีย์ icon เมื่อสร้างแล้วก็ให้ดับเบิลคลิกที่คีย์ Position  ที่หน้าต่าง Edit String ให้พิมพ์ Bottom ลงในช่องว่าง Value data แล้วคลิก OK (คำสั่งนี้เป็นการระบุตำแหน่งคำสั่งให้อยู่ด้านล่างสุด)
 7. ต่อมาให้คลิกขวาที่คีย์ Restart Computer เพื่อสร้างคีย์ย่อยของ Restart Computer โดยเลือกคำสั่ง New > Key ให้ชื่อเป็น command
 8. ต่อมาดับเบิลคลิกที่คลิก command ที่หน้าต่าง Edit String ให้พิมพ์ shutdown.exe -r -t 00 -f ลงที่ช่องว่าง Value data แล้วคลิก OK (คำสั่งนี้เป็นคำสั่ง Restart เครื่อง)
 9. ปิด Registry Editor เมื่อมาลองคลิกขวาที่หน้า Desktop ก็จะเห็นว่ามีคำสั่ง Restart อยู่แล้ว

แบบที่ 2 ใช้ภาษา Script
มีขั้นตอน ดังนี้
 1. เปิด Notepad ขึ้นมาแล้วทำการก็อปปี๊สคริปต์(เฉพาะตัวอักษรสีแดง) ทำการ save เป็นชื่อ Add_Restart.reg

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Restart Computer]

  “icon”=”shell32.dll,-290″

  “Position”=”Bottom”

  [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Restart Computer\command]

  @=”shutdown.exe -r -t 00 -f”
 2. ทำการ double click ที่ไฟล์ที่สร้างขึ้น ตอบ Yes และ OK ตามลำดับ
 3. ทดลองผลโดยลองคลิกเมนูขวา

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook