Wednesday, January 27, 2016

Windows 10 : Auto Login to Windows แบบที่ 3

0 ความคิดเห็น
 
เคยแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน หรือ การยกเลิกรหัสผ่านไปแล้ว 2 วิธีการ เรามาดูอีกวิธี กัน ให้ท่านเลือกใช้กัน
 1. ใช้เครื่องมือ Search Windows ที่ Taskbar (ดังภาพหมายเลข 1) หรือ คลิกขวา ที่ ปุ่ม Windows บน Taskbar (ดังภาพหมายเลข 2) เพื่อค้นหา Apps ที่ชื่อว่า RUN 2. ที่ RUN พิมพ์คำว่า netplwiz กด OK


 3. จะเกิดหน้าต่าง User Accounts ให้ เอาเครื่องหมายถูกออกจากช่อง Users must enter............


 4. คลิกปุ่ม OK
5.ทำการ restart อีกครั้ง

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook