Tuesday, October 16, 2012

ปกป้องข้อมูล ต้องเปิดใช้ File History

0 ความคิดเห็น
 
คุณสมบัติที่น่าสนใจและผู้ใช้ควรตั้งค่าใน Windows 8  ตัวหนึ่งก็คือ File History   เจ้า File History เป็นโปรแกรมสำรองข้อมูลใหม่ของ Windows 8 ที่มาทดแทน Windows Backup รวมถึง Restore ใน Windows 7

File History จะทำหน้าที่คุ้มครองไฟล์ข้อมูลต่างๆของผู้ใช้ ที่อยู่ใน Libraries, Desktop และ Favorites, โดยผู้ใช้สามารถกำหนดค่าการทำงานในการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ ในทุก ๆ ช่วงเวลา (สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 10 นาที จนถึง 12 ชั่วโมง หรือทุกๆวัน แต่ค่าเริ่มต้นเป็น 1 ชั่วโมง)  ซึ่งเจ้า File History จะทำการสำเนาไปเก็บไว้ใน Drive อื่นที่ไม่ใช้ Drive ระบบ  ผู้ใช้ Windows 8 จึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลสำคัญที่กำหนดไว้ จะไม่สูญหาย

การเปิดใช้งาน
1.ไปที่สถานะ Desktop  เปิด Control panel คลิกเลือกรายการ File History


2. จะปรากฏหน้าต่าง File History  ขึ้นมา Windows 8 จะทำการคำนวนหาพื้นที่ว่าง และ กำหนด Drive ปลายทางให้ท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งสถานะ File History จะยังปิดเป็นสีเทา หรือ off อยู่
ทำการคลิกที่ปุ่ม Turn on เพื่อทำการเปิด File History


3. เมื่อทำการเปิด File History สถานะ File History จะ On เป็นสีเขียว


4.การเปลี่ยนแปลงค่า ให้มองที่ด้านซ้ายคลิกเลือกรายการ Advanced settings


โดยสามารถจะกำหนดเงื่อนไขใหม่ อาทิ
Save copies of files
เป็นการกำหนดเวลาการสำรองข้อมูล ตั้งแต่ทุกๆ 10 นาที จนถึงทุกๆวัน
Size of offline cache
สำหรับกำหนดขนาดพื้นที่สูงสุดเพื่อจัดเก็บไฟล์ ตั้งแต่ 2% จนถึง 20%

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วอย่าลืม Save changes ด้วย

5. หากคิดว่าระบบมีความผิดปกติ ท่านสามารถเปิด log ออกมาดูได้ (แนะนำ ควรมีความรู้เรื่องระบบด้วยนะครับ)  หากต้องการตรวจสอบหาสาเหตุ คลิกที่แถบข้อความ  Open File History event logs.............. ระบบจะทำการดึงค่าการสำรองออกมา


6. บนหน้าต่าง Event Viewer ก็จะแสดงรายการที่ ทำการ backup ไว้ พร้อมช่วงเวลา ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดระบบจะแจ้งหาสาเหตุพร้อมเลือกช่วงเวลาและแนะนำให้ท่านถอยช่วงเวลาของระบบที่สมบูรณ์ที่สุดด้วย  (รายละเอียดการใช้โปรแกรมนี้ จะได้นำเสนอให้ในภายหลัง คงต้องรอให้ระบบมัน เกเรก่อน แล้วจะเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟัง)


แต่อย่างไรเสีย แนะนำว่าเปิดระบบนี้ไว้นะครับ

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook