Tuesday, September 13, 2016

Windows 10 : ตั้ง Internet Explorer มาใช้งานได้ง่าย

0 ความคิดเห็น
 
แม้ว่าไมโครซอฟท์จะนำ Microsoft Edge มาใช้งานแทน Internet Explorer มาตั้งแต่ Windows 8 แล้ว หลายคนอาจเริ่มคุ้นเคย แต่หลายคนก็ยังชินกับการใช้ Internet Explorer ซึ่งเป็น Browser ที่อยู่คู่กับโลกอินเทอร์เน็ตมายาวนาน ซึ่งแต่เดิมการเรียก IE มาใช้ ต้องเข้าที่ setting ผ่านหน้าจอของ Microsoft Edge ดังภาพ


แต่วันนี้จะนำเทคนิคสำหรับคนชอบ IE มานำเสนอ แต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับ
เรามาดูวิธีกัน

ไปที่ Drive C


ไปที่ Program Files (x86)

จะเห็น Folder ชื่อ Internet Explorer


เลือกไฟล์   iexplore ทำการคลิกขวา แล้วคลิกเลือกรายการ Pin to Start เพื่อวางบนกระเบื้องหน้าจอ หรือ Pin to Taskbar เพื่อวางที่แถบ taskbar
Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook