Friday, August 21, 2015

Windows 10 : Auto Login to Windows แบบที่ 1

0 ความคิดเห็น
 
แม้ว่าการ Login โดยการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ด้วยรหัสผ่าน จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการ Windows แต่ก็ยังมีผู้ใช้อีกหลายรายที่ไม่ต้องการกระบวนการนี้ เรามาดูวิธีการ Login เข้าโดยตรง โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านกัน


1. ที่ปุ่ม Start คลิกขวา เลือกรายการ Windows PowerShell (Admin)


2. จะเกิดหน้าต่าง User Account Control ที่ชื่อ Windows PowerShell  คลิก ปุ่ม Yes


3. จะเกิดหน้าต่างใหม่ ชื่อ Administrator : Windows PowerShell  ให้ทำการพิมพ์ คำสั่ง control userpasswords2 แล้ว enter4. ที่หน้าต่าง User Accounts ที่เกิดขึ้น ให้คลิก ยกเลิก เครื่องหมายถูก เอาออกจากช่อง คำว่า User must enter a user name and password to use this computer

5. คลิก Apply และ ปุ่ม OK ตามลำดับ


6. จะเกิดหน้าต่างของ Admin (หรือชื่อที่ใช้ในฐานะ Admin) เพื่อให้ท่านลง Password เพื่อยืนยันคำสั่ง ในการยกเลิกการ login


7. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน


8. ที่หน้าต่าง User Accounts คลิกปุ่ม OK ยืนยันอีกครั้ง

9. restart เครื่อง

และหากต้องการกลับไปใช้เงื่อนไขการ login ด้วย password  ศึกษษเพิ่มเติมที่ http://mediath3.blogspot.com/2015/08/windows-10-login-password-1.html

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook