Thursday, August 13, 2015

Windows 10 : Short Cut ที่น่าใช้งาน

0 ความคิดเห็น
 
กดปุ่ม Windows key จะกลับสู่หน้า แบบกระเบื้อง

กดปุ่ม Windows key + Left จะขยับหน้าต่างที่กำลังใช้งานไปชิดด้านขอบซ้ายของจอ

กดปุ่ม Windows key + Right  จะขยับหน้าต่างที่กำลังใช้งานไปชิดด้านขอบขวาของจอ
กดปุ่ม Windows key + Up  ขยายหน้าต่างที่ใช้งานเต็มจอ

กดปุ่ม Windows key + Down  ลดหน้าต่างที่ใช้งานมาเท่าเดิม

กดปุ่ม Windows key + Tab  เรียกตัวเลือกแบบอักษร

กดปุ่ม Windows key + Ctrl + D จะกลับไปสู่หน้า Desktop

กดปุ่ม Windows key + Ctrl + F4 จะสลับกลับไปสู่หน้าเดิมที่ผ่านมา

กดปุ่ม Windows key + Ctrl + ปุ่มลูกศรลง จะ Minimize หน้าต่างที่กำลังใช้งาน

กดปุ่ม Windows key + Ctrl + ปุ่มลูกศรขึ้น จะ Maximize หน้าต่างที่ลดลงไว้กลับคืนมาเหมือนเดิม

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook