Saturday, August 1, 2015

Windows 10 : การ Upgrade ผ่าน Get Windows 10

0 ความคิดเห็น
 
จากการที่ผู้ใช้ Windows 7 sp 1 และ Windows  8.1 เฝ้ารอการเปิดให้มีการจองเพื่อรับสิทธิ์การ Upgrade ระบบปฏิบัติการใหม่ Windows 10 มาตั้งแต่ก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา หลายคน ได้รับตัว icon เล็กๆ ที่ชื่อ Get Windows 10 ซึ่งแสดงอยู่บริเวณ notification area หรือ Taskbar

บางคน บางเครื่องก็ได้รับ แจ้งเพื่อให้ดำเนินการ upgrade ในอีกวันหรือ สองวันถัดมา ดังภาพด้านล่าง  แต่อีกหลายเครื่อง หลายรายที่ต้องรอนาน ตัวอย่างของผู้เขียนบทความ ได้รับเครื่องแรก เป็น netbook (Windows 7 sp 1) รุ่นเด็กๆเลยในวันที่ วันที่ 30 กรกฎาคม ต่อมาในวันที่ 6 สิงหาคม ได้รับให้ติดตั้งบนเครื่องตั้งโต๊ะที่ค่อนข้างมีอายุ (Windows  8.1) วันที่ 10 สิงหาคม เป็นเครื่อง Notebook รุ่นเก่าอีกเครื่อง BenQ s31 (Windows 7 sp 1)


ท่านสงสัยไหมว่า ทำไมช่วงเวลาการ Upgrade แตกต่างกัน ทั้งๆที่ผู้เขียนดำเนินการจองและดำเนินการกระตุ้นระบบในเวลาใกล้เคียงกัน จนได้รับ Get Windows 10 ที่ห่านกันแค่วันหรือสองวัน เหตุผลที่ได้ถามทางไมโครซอฟท์ประเทศไทยก็คือ ระหว่างที่เครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ระบบมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมทางระบบ และ hardware ต่างๆ ในขณะเดียวกันก็มีการ download ข้อมูลการเตรียมการติดตั้งเบื้องต้นไว้ที่
Windows/SoftwareDistrbution/download
พร้อมทำการสร้างห้องอีกห้องหนึ่งไว้ที่ Drive C ชื่อ $Windows.~BT (ในสภาพปกติจะมองไม่เห็น เพราะระบบจะ Hidden ไว้) โดยทำการปรับปรุงข้อมูลและ standby ไฟล์ข้อมูลในลำดับแรกอยู่ประมาณ 140 MB

การ Download จาก server ของไมโครซอฟท์ จะดำเนินการไปตามลำดับการเข้าจองสิทธิ์ ซึ่งเมือถึงคิวหากได้ทำการคลิกที่ Gey Windows 10 จะพบการแจ้งแสดงสถานะการ Download ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จ


หากเมื่อคลิกที่ปุ่ม View download progress ระบบจะกลับไปสู่หน้า Windows Update ซึ่งท่านจะเห็น Progress การ download อย่างต่อเนื่อง


หลักจากไฟล์ระบบถูก complies หมดแล้วที่ห้อง $Windows.~BT จะมีค่าไฟล์ข้อมูลสูงประมาณ 5.7GB


 เมื่อทำการ download และ complies ไฟล์ข้อมูลสมบูรณ์ระบบก็พร้อมให้ท่านดำเนินการ Upgrade โดยแจ้งเป็นกรอบข้อความดังภาพด้านล่าง ซึ่งเป็นคำชี้แจง เงื่อนไขต่างๆที่ควรทราบก่อนท่านดำเนินการ หากท่านต้องการที่จะดำเนินการต่อ ก็คลิกปุ่ม Accept เพื่อเข้าสู่โหมดการติดตั้งระบบ Windows ใหม่ ทันที


เครื่องจะทำการ Restartดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ Copying files แล้วก็  Installing features and drivers และ  Configuring settings


 หลังจากที่ดำเนินการ ครบทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว ระบบจะเข้าสู่โหมดการ Configuring Update เพื่อทำการสร้างระบบ Windows 10

 
ซึ่งระบบจะมีการทักทายกับผู้ใช้เป็นระยะ จากข้อมูลเดิมที่ท่านได้เคยลงทะเบียนกับไมโครซอฟท์ไว้
 

 
ดำเนินการติดตั้งองค์ประกอบที่จำเป็น ซึ่งให้คลิกเลือก Use Express Setting ดังภาพด้านล่าง
 
จากนั้นจะดำเนินการ ติดตั้ง Apps ต่างๆ อาทิ Microsoft Edge ซึ่งเป็น Browser ตัวใหม่ ส่วนที่เป็นมัลติมีเดียต่างๆ เป็นต้น โดยคลิกปุ่ม Next
 

 และสุดท้าย  ท่านก็จะได้พบ ประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งของ Windows 10 นี้ ด้วยหน้า Start Screen (ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ จะได้แนะนำการตั้งค่าในโอกาสต่อไป)

 

เมื่อคลิกที่หน้า Start Screen ฏ จะเข้าสู่หน้า Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
 

มาถึงตรงนี้ ท่านจะได้ Windows 10 ที่ยังไม่ได้รับการ Activate ดังภาพ (แม้ว่าบางเครื่องตรงส่วนนี้จะได้รับการ Activate เลย) ก็อย่าพึ่งตกใจ เพราะ มีหลายเครื่องที่ จะได้รับการ Activate ภายหลัง
 

ประการสุดท้ายให้ท่านดำเนินการ update ผ่าน Windows Update โดยไปที่ Settings เลือก UPDATE & SECURITY คลิกที่ Windows Update ตามลำดับ Windows 10 จะดำเนินการ Update ให้โดยอัตโนมัติ
 

เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ
 
อ้างอิง
https://technet.microsoft.com/en-US/jj612867.aspx
https://www.microsoft.com/th-th/software-download/windows10
https://techjourney.net/windows-10-in-pace-upgrade-ready-to-install-on-gwx-reserved-computer/

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook