Monday, August 3, 2015

Windows 10 : การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหน้า Start

0 ความคิดเห็น
 
ใน Windows 10 ได้พัฒนารูปลักษณ์ของ Interface ให้สามารถใช้ในอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลาย  โดนเฉพาะผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัสได้ ผู้ใช้สามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้ทั้งในแบบ Desktop Mode และแบบ Tablet Mode

Desktop Mode
 
 
 
 
Tablet Mode
 
วิธีการเลือกใช้งาน
 
1.ให้คลิกที่ปุ่ม notifications มุมขวาด้านล่างบริเวณ Taskbar
 
2. จะเกิดชุด Action center  คลิก กำหนด Tablet mode (สีฟ้า) สภาพของหน้าจอ จะแสดงเป็นรูปกระเบื้องเต็มจอทันที
 
หากต้องการกลับมาสู่โหมด Desktop ก็เพียงคลิก แผ่น Tablet mode นี้ ซ้ำอีกครั้ง ก็จะกลับสู่สภาพ Desktop เช่นเดิม
 

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

แบบสอบถามความคิดเห็น


สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นจากเพื่อน Facebook